Minder dan 360 noordkapers in de wereld! Help ons deze iconische soort voor uitsterven te behoeden >>

De noordkaper is een van de meest bedreigde dieren ter wereld. Er leven nog minder dan 360 noordkapers en slechts 70 hiervan zijn reproductieve vrouwtjes. Sinds 2017 zijn er maar liefst 98 walvissen gestorven of ernstig gewond geraakt in Amerikaanse en Canadese wateren.

De twee grootste bedreigingen voor de noordkaper zijn aanvaringen met schepen en verstrikking in vistuig. Bij scheepsaanvaringen lopen de walvissen pijnlijke verwondingen op die vaak binnen enkele dagen of weken tot de dood leiden. Gewikkeld in honderden kilo's vistuig kunnen de verstrikte walvissen zich niet vrij door het water bewegen, geen voeding vinden en zich niet voortplanten. Na verloop van tijd sterven de dieren een langzame dood door verhongering of door de verwonding zelf.

We roepen federale instanties in de Verenigde Staten en Canada op om de beschermingsmaatregelen voor de noordkaper te bevorderen en te versterken en deze uitstervende populatie te redden.

We vragen de NOAA (Amerikaanse overheidsinstantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie), de Amerikaanse kustwacht, het Amerikaanse congres, Transport Canada en de Canadese Department of Fisheries and Ocean het volgende:

Volg en handhaaf de verplichte vaarsnelheid van 10 knopen in gebieden met noordkapers en verhoog het bewustzijn van deze maximale snelheid;

Vergroot de steun voor het testen van nieuwe, innovatieve oplossingen voor de visserij in leefgebieden en langs migratieroutes van de noordkaper;

Werk beter en transparanter samen aan initiatieven om de noordkaper in de VS en Canada te beschermen, op federaal en internationaal niveau.


Steun ons vandaag om noordkapers te beschermen in hun strijd tegen de toenemende bedreigingen van verstrikking en scheepsaanvaringen.

Regulators
NOAA
Fisheries
National Oceanic and Atmospheric Administration

Vertaling van de e-mail :
Help alstublieft de ernstig bedreigde noordkapers te beschermen.
Ik schrijf u om mijn zorgen te delen over de huidige maatregelen om de noordkaper te beschermen. De populatie bestaat uit minder dan 360 dieren, waarvan minder dan 70 geslachtsrijpe vrouwtjes. Deze soort heeft onze hulp harder nodig dan ooit.
Er zijn al maatregelen genomen om dreigingen voor de noordkaper weg te nemen. Maar er moet nog meer gebeuren. De overheden van de VS en Canada hebben een wettelijke en morele verantwoordelijkheid om in actie te komen om de soort te redden. De wetenschap is er heel duidelijk over: de grootste bedreigingen voor de noordkaper zijn verstrikking in visnetten en aanvaringen met schepen. Daarom vraag ik u om de volgende maatregelen te nemen om deze bedreigingen weg te nemen en de noordkaper te redden:
- De verplichte vaarsnelheid van 10 knopen in gebieden met noordkapers na te leven, te handhaven en het bewustzijn van deze snelheid te verhogen;
- Meer steun te geven aan het testen van nieuwe, innovatieve oplossingen voor de visserij (bijv. alleen on-demand of stil) in leefgebieden en langs migratieroutes van de noordkaper;
- Beter en transparanter federaal en internationaal samen te werken aan initiatieven om de noordkaper in de VS en Canada op een holistische manier te beschermen.
Wat we vandaag doen, zal de toekomst van de noordkaper bepalen. Iedereen moet in actie komen om ze te redden. Daarom vraag ik u om ook te helpen.
Met vriendelijke groet

Photo: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, NOAA Research Permit # 665-1652