Ik beloof om de natuur centraal te stellen

Terwijl wereldleiders en regeringsafgevaardigden deze week bijeenkomen in het Schotse Glasgow voor de klimaattop COP26, vragen we jou om een belofte te doen en de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan. Als gastheer van de COP26 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk aangekondigd dat het deze klimaattop om de natuur zal gaan. De dieren en planten die zorgen voor gezonde ecosystemen worden vaak vergeten, maar zijn belangrijke bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering. Dieren en planten doen al wat ze kunnen. Nu moeten wij in actie komen. Onderteken de onderstaande belofte en help ons om de natuur centraal te stellen bij alles wat we doen. Zo kunnen we het hoofddoel van het Akkoord van Parijs bereiken en de opwarming van de aarde beperken.

 

Ik beloof om de natuur centraal te stellen.
Secretary
David
Bernhardt
United States Secretary of the Interior